poziom kolor

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa z siedzibą we Włocławku zrealizowała w latach 2022-2023 r. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku kościoła sw. Józefa we Włocławku”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji Projektu przeprowadzono termomodernizację budynku kościoła św. Józefa we Włocławku. Wykonane prace budowlano-termomodernizacyjne ww. obiektu pozwolą na zmniejszenie zużycia energii, poprawę efektywność zarządzania energią, obniżenie kosztów eksploatacji budynku Kościoła oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto efekty Projektu podniosły właściwości użytkowe budynku kościoła, gdzie poprzez termomodernizację obiektu nastąpiła dodatkowo ochrona zgromadzonych w nim elementów kultu religijnego. Projekt wpłynął na podniesienie standardu użytkowania budynku co pozwoli na realizację nowych inicjatyw duszpasterskich.

Wartość dofinansowania: 13 108 587,26 zł

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej