Spowiedź Święta


117654520 325443081980550 1603117781510186455 n

117654520 325443081980550 1603117781510186455 n

Spowiedź święta w niedziele:

* 15 minut przed Mszą świętą;
* podczas każdej Mszy świętej.

Spowiedź święta w dni powszednie:

* 15 minut przed Mszą świętą.

Spowiedź święta w Pierwszy Piątek Miesiąca:

* rano od godziny 6:45 do 7:30;
* po południu od godziny 15:00 do 16:30;
* od godziny 16:30 do 17:00 - dla dzieci i młodzieży;
* od godziny 17:30 do 18:30.


 Sakrament Pokuty i Pojednania jest sakramentem, w którym Pan Jezus przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie Św. popełnione.

Ustaniowiony został w dniu zmartwychwstania Chrystusa, gdy wieczorem mimo drzwi zamkniętych w Wieczerniku stanął przed Apostołami i wypowiedział do nich słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym grzech zatrzymacie są im zatrzymane”. Dziś każdy kapłan, na mocy otrzymanych święceń i jurysdykcji ma władzę odpuszczania grzechów. Odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty nazywamy rozgrzeszeniem.

Aby w pełni przystąpić do Sakramentu pokuty należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia - jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej ważnej spowiedzi świętej. Przy grzechach ciężkich koniecznie należy sobie przypomnieć ich liczbę i okoliczności zmieniające ciężar gatunkowy grzechów;

Żal za grzechy - jest to ból i smutek w duszy człowieka z tego powodu, że naszymi grzechami obraziliśmy kochającego nas Boga. Żal za grzechy może być doskonały – z miłości do Boga, lub wystarczający – z bojaźni przed karą piekła;

Mocne postanowienie poprawy - jest to obietnica złożona Panu Bogu, że będziemy unikać każdego grzechu i wszelkich okazji do grzechu. Robiąc postanowienie poprawy musimy obmyślić dokładny plan, w jaki sposób będziemy pracować nad sobą, by nie wrócić do popełnionych grzechów;

Szczera spowiedź - jest to wyznanie grzechów w konfesjonale przed kapłanem w celu otrzymania rozgrzeszenia. Wyznajemy wszystkie grzechy, a w szczególności grzechy ciężkie i najczęściej powtarzające się, oraz grzech lekkie;

- Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy:

• Zdośćuczynienie Panu Bogu - polega na wynagrodzeniu Panu Bogu za popełnione grzechy przez odprawionej przez kapłana pokuty. Pokuta musi być odprawiona taka jaka została nałożona przez kapłana i w czasie jaki określił kapłan. Jeśli kapłan nie określił czasu, należy ją odprawić zaraz po spowiedzi świętej;

• Zadośćuczynienie bliźniemu - polega na naprawieniu wyrządzonej mu krzywdy. Krzywda wyrządzona bliźniemu na mieniu lub na sławie musi być naprawiona. Jest to konieczny warunek do odpuszczenia grzechów.


Formuła spowiedzi świętej:
(penitentem jest osoba, która przystępuje do sakramentu spowiedzi świętej)

PenitentW imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków Amen.
Penitent:
przy pierwszej Spowiedzi Świętej ---> Przystępuję pierwszy raz do Spowiedzi Świętej.
przy kolejnej Spowiedzi Świętej ---> Mam (...) lat, jestem (uczniem klasy [...], studentem, mężem, żoną, itd.). Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem/am (…) temu. Zadaną pokutę odprawiłem/am (a jeżeli nie: Nie odprawiłem/am zadanej pokuty ---> Dlaczego?)
Penitent: Pana Boga obraziłem/am następującymi grzechami: (wymieniamy grzechy, jakie sobie przypomnieliśmy podczas rachunku sumienia). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję się z nich poprawić, a Ciebie Ojcze Duchowny proszę o naznaczenie pokuty i rozgrzeszenie.
Kapłan (teraz należy uważnie słuchać tego co mówi do Ciebie kapłan, zapamiętaj jaką zadaje pokutę i odmów ją zaraz po spowiedzi; na koniec kapłan zachęci Cię do żałowania za grzechy)
Penitent: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3 razy)
Kapłan: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (w tym momencie robimy znak krzyża)
Penitent: Amen.
Kapłan: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Penitent: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.
Penitent: Bóg zapłać.

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej