vintage clock dial box pen necklace keychain 74957 1680x1050ZMIANA GODZIN

Niedzielnych Eucharystii!

Od stycznia Msze Świete w Niedziele 
odprawiane będą o godzinie:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci),
12:00
(suma za Parafian), 18:00!


Kapłani i pracownicy kościelni w parafii

Proboszcz:

Ks. Prałat Janusz Bartczak
Proboszcz parafii i Kustosz Sanktuarium od 2020 roku


Wikariusze:

Ks. Damian Bułakowski
w parafii od 2019 roku

Ks. Bogusław Laskowski
w parafii od 2020 roku

Ks. Przemysław Pankowski
w parafii od 2020 roku


Rezydent:

Ks. Piotr Kaczmarek
w parafii od 2013 roku, Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego od 2017 roku


Kościelny:

Pan Mariusz Gawłowski
w parafii od 2008 roku

Organista:

Pan Stanisław Karwat
w parafii od 2016 roku