Historia parafii

św. Józefa we Włocławku


budowa 20131002 1222248611

 Parafia Świętego Józefa we Włocławku została wyodrębniona z terenów należących do parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP, powstała na terenie szybko rozwijającej się nowej dzielnicy Włocławka - Zazamczu. W 1974 roku otrzymano zezwolenie ówczesnych władz cywilnych na wybudowanie kościoła parafialnego. Za wykonanie planów budowy świątyni odpowiedzialny był warszawski architekt specjalizujący się w architekturze sakralnej - Władysław Pieńkowski. Do pracy duszpasterskiej na terenie parafii św. Józefa został skierowany ksiądz Michał Pietrzak. 6 czerwca 1976 roku biskup włocławski Jan Zaręba poświęcił plac na którym miał powstać nowy kościół, a 11 września 1977 roku uczestniczył w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pochodzącego z Bazyliki św. Piotra na Watykanie. Poświęcony został przez papieża Pawła VI.

budowa 20131002 1603732689W szybkim tempie została wybudowana kaplica w dolnym kościele oraz salki katechetyczne umożliwiające prowadzenie katechezy na terenie parafii. 11 czerwca 1978 roku biskup Zaręba poświęcił kaplicę i wszystkie pomieszczenia. Zgodnie z dekretem z dnia 8 września 1978 roku ksiądz biskup Jan Zaręba erygował nową parafię powołania św. Józefa, wydzielając jej terytorium z parafii Wniebowzięcia NMP we Włocławku oraz parafii św. Stanisława we Włocławku. Proboszczem wspólnoty parafialnej został ks. Michał Pietrzak, który miał swój czynny udział od początku w okresie budowy kościoła. Uroczysta konsekracja kościoła parafialnego odbyła się 5 października 1986 roku, a dokonał jej biskup Zaręba.

Kościół Świętego Józefa we Włocławku zbudowany został na rzucie prostokątnym. Do wzniesienia konstrukcji użyto cegieł ceramicznych, żelbetu, betonu, pustaków ceramicznych i materiałów uzupełniających. Kościół posiada dwie nawy, których granice stanowią słupy żelbetowe, które wpierają strop świątyni. Wzdłuż nawy bocznej znajdują się pomieszczenia użytkowe, między innymi zakrystia, kancelaria parafialna, kaplica całodziennej adoracji i sale katechetyczne. Pod nawą boczną ulokowana jest dolna kaplica, sale katechetyczne oraz kaplica przedpogrzebowa. Okna świątyni są prefabrykowane cementowe.

001 20201118 1395328149W głównej nawie znajduje się prezbiterium, na którym wzniesiony jest marmurowy ołtarz, ambona, mosiężne tabernakulum, chrzcielnica oraz miejsca siedzące dla wiernych. Na ścianie nawy wisi wielki krucyfiks otrzymany od parafii św. Katarzyny w Iwanowicach (diec. kaliska) pochodzący z I poł. XV wieku, który wymagał gruntownej rekonstrukcji. Prace mające na celu odnowienie krzyża z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego miały miejsce w pracowni Anny Torwirt w Toruniu. Wokół krzyża powieszone zostały figury czterech Ewangelistów: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Nad tabernakulum wiszą figury aniołów stróżów. W prawej części nawy głównej znajduje się figura z drewna lipowego patrona parafii - św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, zaprojektowana przez Jerzego Machaja, wykonana przez Marka Sitarskiego z Warszawy. W nawie głównej znajduje się również kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa Anny Torwirt. W jednym z okien został namalowany witraż ilustrujący św. Józefa autorstwa warszawskiej malarki szczególnie specjalizującej się w architekturze sakralnej.

W bocznej nawie w centralnej części ściany znajduje się ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz ołtarze bł. księdza Jerzego Popiełuszki oraz Papieża św. Jana Pawła II, których pomysłodawcą był ksiądz Proboszcz Eugeniusz Strzech. W dzień pierwszej rocznicy beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering zainstalował relikwie Papieża Polaka oraz poświęcił ołtarze obu polskich duchownych. Wzdłuż nawy bocznej znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, figura Matki Bożej Fatimskiej, konfesjonały. Ulokowane są również drzwi boczne prowadzące na plebanię. Pomiędzy filarami znajdują się także ławki. Posadzka w obydwu nawach wykonana została z marmuru oraz drewnianych paneli, pod którymi znajduje się ogrzewanie podłogowe.

27 grudnia 2020 w Niedzielę Świętej Rodziny ksiądz biskup Wiesław Mering otworzył i poświęcił Kaplicę całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu pod wezwniem Świętej Rodziny, która powstała z inicjatywy księdza Proboszcza Janusza Bartczaka. Tego samego dnia Biskup Ordynariusz odczytał dekret z dnia 08.12.2020 ustanawiający kościół świętego Józefa we Włocławku Sanktuarium Diecezjalnym, w którym będzie sprawowany kult Oblubieńca Bogarodzicy. Tym samym ksiądz Proboszcz został mianowany Kustoszem Sanktuarium.

W kruchcie ulokowany jest kiosk parafialny. Znajdują się również schody prowadzące do dolnej części kościoła, a także na chór i balkony. 5 października 1996 roku z okazji 10 rocznicy konsekracji kościoła odsłoniona została tablica pamięci biskupa włocławskiego Jana Zaręby ufundowana przez parafian. Na jednej ze ścian kruchty znajduje się także medal Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zainstalowany z powodu wejścia Kościoła katolickiego w III tysiąclecie.

W dolnej kaplicy umieszczony został ołtarz i ambona z granitu. Posadzka wykonana jest z płyt marmurowych. W korytarzu znajdują się sale katechetyczne służące w dużej mierze do spotkań wspólnot działających przy parafii. W tej części kościoła ma swoje miejsce archiwum parafii oraz toaleta.

Kościół otacza dookoła duży, oświetlony i nagłośniony plac, na którym znajduje się Plebania oraz parking dla uczestników liturgii lub interesantów przyjeżdżających do kancelarii parafialnej. W otoczeniu plebanii znajduje się duży ogród.

W przykościelnym ogrodzie został wzniesiony krzyż misyjny przez ojców Redemptorystów podczas Misji Świętych w 2011 roku. Na terenie zielonym wokół świątyni znajduje się również figura z wizerunkiem św. Józefa.

Źródło: Archwium Parafialne oraz Wikipedia; opracowanie: ks. Piotr, Kacper W.


Zdjęcia z budowy i poświęcenia kościoła

Zdjęcia kościoła parafialnego dzisiaj


 Proboszczowie parafii

św. Józefa we Włocławku

1. Ks. Prał. Michał Pietrzak (1978-2003)
2. Ks. Kan. Eugeniusz Strzech (2003-2020)
3. Ks. Prał. Janusz Bartczak (2020-aktualnie)


E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej