Godzinki o Św. Józefie


66711

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje głosić będą Twą chwałę.

Antyfona
Zawitaj Ojcze Boga Wcielonego
I Wielki Opiekunie Kościoła Świętego.
Tyś żywił Chleb Żywota i Pokarm wybranych
Uproś, aby nam Chrystus był na wieki dany.

Hymn
Józefie z pokolenia Dawida wybrany
Słowa Tyś Wcielonego Ojcem jest nazwany
Poślubiony Najświętszej, Najczystszej Dziewicy
Po Maryi najbliższy zbawczej Tajemnicy.
Spośród wszystkich młodzieńców najbardziej uczczony,
Opiekunem Kościoła jesteś ogłoszony.
Gdy laska w Twoim ręku zakwitła cudownie,
To Duch Święty swym tchnieniem żar rozpalił w Tobie.

K. Postanowił Go Panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Antyfona
Zawitaj, Ojcze…

Hymn
Dotykając Wcielenia – nieba Tajemnicy,
Myślisz o opuszczeniu swej Oblubienicy
Anioł Ci się pokazał, we śnie prawdę głosi:
„Wesel się i nie lękaj, Panna Boga nosi”.
Obudziwszy się ze snu, uwierzyłeś słowom,
Bo Bożego Posłańca trzeba ufać mowom.
Spraw więc, abyśmy wiary znając Tajemnice
Mogli w niebie oglądać Najświętsze Oblicze.

K. Sprawiedliwy rozrośnie się jak lilia.
W. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi otrzymać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Antyfona
Zawitaj, Ojcze…

Hymn
Cezar August zarządził spis całej ludzkości,
Maryję i Józefa Betlejem więc gości.
Tam też Święta Małżonka Jezusa powiła
I Dzieciątko na sianku w żłobie położyła.
Na co czekał Symeon przez lat bardzo wiele,
Józef pierwszy powitał Boga w ludzkim ciele.
Potem także pasterze hołd Dziecku oddali,
A Królowie ze Wschodu dary mu składali.

K. Zamieszkał w domu Pańskim.
W. W przedsionkach domu Boga naszego.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Hymn
Władczy Herod rzeź chłopcom żydowskim gotuje,
Krew niewinna się leje, dzieci on morduje.
Zbrodnicza ręka króla w Boże Dziecię godzi,
Lecz Józef do Egiptu z Jezusem uchodzi.
Chociaż rozkaz od Boga we śnie był Mu dany,
Natychmiast został w nocy, w trudzie wykonany.
Tak od śmierci ocalił Syna Dziewiczego
I w Egipcie doczekał czasu spokojnego.

K. Oto sługa wierny i roztropny.
W. Którego Pan uczynił Stróżem swej Matki.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Hymn
Kiedy Herod zły umarł, Anioł znów przychodzi:
Wróć, Józefie, do kraju, nic już Wam nie grozi.
Zamieszkał więc z Rodziną w galilejskiej ziemi
Zacisze Nazaretu dzielą z Najdroższymi.
W szarym trudzie, w radości czas szybko upływa
Dziecię rośnie, mężnieje, z Ojcem świat odkrywa.
O, Zbawcy Żywicielu, Matki Nieskalanej
Ciężar pracy Twej wielki i święty przed Panem.

K. Umiłował Go Pan i przyozdobił.
W. Szatą chwały Go przyodział.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Hymn
Lat dwanaście miał Jezus, kiedy wraz z Maryją
Zagubiliście Dziecię, bólu łzy nie skryją.
Trzy dni Skarbu szukając, Radości Jedynej,
Wśród doktorów się Jezus odnalazł w świątyni.
W posłuszeństwie synowskim Tobie – Ojcu swemu
Bóg – Człowiek się poddaje, któż to zgłębić może?
Ojcem Ciebie nazywa, a Matką Maryję
Ten, przed którym anielski chór pokłony bije

K. Ten, który strzeże Pana swego.
W. Na wieki uczczony będzie
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się…
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi otrzymać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Antyfona
Zawitaj, Ojcze…

Hymn
Śmierć Twa, Święty Józefie, szczęścia była chwilą,
Zbawca sam był przy Tobie z Najświętszą Maryją.
Za Twych usług dar wielki wiary i miłości
Oni Ciebie żegnają na progu wieczności.
Na spotkanie się niebo całe już gotuje,
Bóg Ojciec w swe ramiona Józefa przyjmuje.
Tak szczęśliwie zakończył swoje życia trudy
Najświętszy po Maryi Święty pośród ludzi.

K. Ukoronowałeś Go, Panie, wieczną chwałą.
W. I postawiłeś Go nad dziełem rąk Twoich.
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. A wierni zmarli przez miłosierdzie Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Ofiarowanie
Te godzinki pokornie z głębi serca mego
Ty, Patronie, ofiaruj dla Pana mojego.
Zanieś przed tron wysoki w modlitwie gorącej,
Abyśmy byli w chwale końca nie mającej.

Antyfona
K. Józef, Mąż sprawiedliwy
W. Sługa wierny Boga Wcielonego, który w życiu czystym nie popełnił najmniejszej winy, niech się przyczynia u Boga za wszystkim ludźmi.
K. Ten jest Józef, który przed Bogiem wszystkim cnotami zajaśniał.
W. I z całego serca Jezusowi i Maryi służył
K. Módl się za nami, Święty Józefie.
W. Abyśmy się się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Hołd największy Tobie, Boże Wszechmogący, oddajemy, prosząc pokornie, abyś za przyczyną Świętego Józefa Oblubieńca Rodzicielki Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twe łaski i dobrodziejstwa w nas pomnażał. Te modlitwy i nabożeństwo Twojemu Majestatowi przez ręce Świętego Józefa składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej