Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Opublikowano: sobota, 29 październik 2016 Adam Jandy

image 2096

image 2096
 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Początki tego święta sięgają IV wieku. W 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską - Panteon, którą poświęcił na Kościół, pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników i złożył tym miejscu liczne bezimienne relikwie. Aby upamiętnić ten dzień, 1 maja ogłoszono świętem zmarłych męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Dopiero papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł uroczystość na dzień 1 listopada, a sto lat później Grzegorz IV rozszerzył święto męczenników na dzień wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła papież Grzegorz IV w 834 roku jako symbol pamięci o zmarłych.

Wszystkich Świętych – to cześć dla wszystkich świętych w niebie (tych znanych i tych nieznanych).

W tym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. W tym dniu z całymi rodzinami udajemy się na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, stawiając kwiaty i zapalając znicz - "płomyk nadziei", wierząc, że oni już cieszą się chwałą w domu Ojca Niebieskiego.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłychi w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami".

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Nie mogą oni wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca. Odpust zupełny można uzyskać i ofiarować go za zmarłych od Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada.

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny (Wspomnienie Wiernych Zmarłych), mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych.

Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi.

Odsłony: 1806