majowe 2022

Misje święte

V Niedziela Wielkiego Postu - zasłonięcie krzyża

Opublikowano: poniedziałek, 04 kwiecień 2022 Kacper W

krzyz zaslonietyZastanawiacie się dlaczego od piątej Niedzieli Wielkiego Postu krzyże w kościołach zostają zasłonięte fioletowym materiałem aż do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek? 

Fioletowy kolor podkreśla pokutę i smutek szczególnie dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu, kiedy skupiamy się na Męce Pańskiej i najintensywniej przygotowujemy się do obchodu Świąt Paschalnych. Zasłonięte w kościele krzyże jeszcze bardziej potęgują i wzmagają napięcie, którego szczytem będzie radość Zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli na coś ciągle patrzymy, to może nam to spowszednieć i wówczas przestaje oddziaływać z mocą. Zasłonięty, a później odsłonięty znak wiary i zbawienia ma poruszać serca. Ma pobudzić wzrok duszy, dostrzec Jezusa sercem i w sercu. Nasz Pan niejako schodzi z pola widzenia, by bardziej za Nim zatęsknić.

Najczęstsza interpretacja tego zwyczaju wynika z faktu, że krzyż dla chrześcijan pierwszych wieków był nie tyle narzędziem bolesnej męki Chrystusa, lecz raczej tronem chwały. Był znakiem paschalnego triumfu Chrystusa, symbolem Jego boskiej potęgi. Dlatego pierwotnie nie umieszczano na krucyfiksach wizerunku Ukrzyżowanego, ale wysadzano go drogimi kamieniami na znak chwały i zwycięstwa. Takie krzyże widnieją w katakumbach i na złocistych mozaikach najstarszych bazylik rzymskich. Podobną wymowę posiadają krzyże romańskie z wizerunkiem Chrystusa, ale nie umęczonego, zdruzgotanego i wyniszczonego cierpieniem, lecz zmartwychwstałego, w szatach królewskich lub kapłańskich, ze złotą koroną na głowie. Takie "paschalne" krzyże, wyrażające zwycięstwo i triumf Chrystusa, zasłaniano w okresie rozważania Jego męki, zakrywano ich blask, aby przez to ułatwić wiernym rozpamiętywanie cierpień Chrystusa.

Warto wiedzieć, że zwyczaj zasłaniania krzyża jest też związany ze średniowiecznym zwyczajem zasłaniania ołtarza tzw. suknem postnym. Począwszy od XI wieku, wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu, wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne, prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia, nawiązując do Ewangelii wg św. Jana czytanej w tym okresie: „Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni” (J 8,59). Zmierza się w tym wszystkim do tego, aby obraz Ukrzyżowanego mocniej wbił się w pamięć i serce.

Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II nie ma obowiązku zasłaniania krzyży w Wielkim Poście. Jednak Konferencja Episkopatu Polski w 1969 r. uznała tę praktykę za pożyteczną i postanowiła utrzymać ją w naszym kraju.

E916BB3D 3AB4 4C78 803E 22FCC3B2A01F2

Diecezja Włocławska

caritas

 
Caritas Diecezji Włocławskiej